Đây là trò chơi Pak Eko, Cảnh sát giỏi trong việc ném đồ vật: Enter, Mr. Ekoooo

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
24 thg 5, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Masuk Pak Eko GAME

Có lẽ bạn bè, bạn bè đang bối rối về ý nghĩa của việc nhập Pak Eco,

Bước vào ông Ekoo là một trò chơi cống nạp cho Pak Eko Cảnh sát rất giỏi trong việc ném nhiều dao, kéo và thậm chí là cuốc.

Chứng minh bạn cắt Eko!


Khiếu nại và Khiếu nại Gợi ý có thể được gửi tới:
https://www.facebook.com/gambirstudio
gambirstudio@gmail.com
Đọc thêm