Mi Home là ứng dụng chính thức Android cho Xiaomi Home.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 3, 2024
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000.000+

App APKs

Mi Home APP

Quản lý và giao tiếp với các thiết bị.
Kết nối các thiết bị với mạng.
Kết nối các thiết bị với nhau.

Ứng dụng Xiaomi Home đã đạt được Chứng nhận Kitemark ™ cho các ứng dụng kỹ thuật số an toàn. Https://trust.mi.com/security

lời khuyên: hỗ trợ thiết bị khác nhau ở các khu vực khác nhau, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc trang web chính thức
Đọc thêm