Chuyển đổi dữ liệu di động bật khi khởi động ứng dụng, sau đó bỏ Hoạt động trên Android 4.4 trở xuống

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
16 thg 6, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Mobile Data On/Off Android 4.4 APP

Android 5 hoặc cao hơn không được hỗ trợ.

Xem phần "bởi SOFT ACTIVE" cho các ứng dụng hữu ích khác.
Đọc thêm