Mod Squid Game for MCPE APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Mod Squid Game for MCPE APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Mod Squid Game for MCPE.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Mod Squid Game for MCPE APK trên Android

  1. Nhấn vào Mod Squid Game for MCPE.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm