Di chuyển các ứng dụng để tăng bộ nhớ trong.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
6 thg 12, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Chuyển sang sdcard APP

Di chuyển ứng dụng một cách dễ dàng nhất.

tính năng
*******************
• Di chuyển các ứng dụng vào thẻ SD
• Di chuyển các ứng dụng gọi điện thoại lưu trữ nội bộ
• Sắp xếp ứng dụng bằng cách di chuyển, tên, kích thước và thời gian
• Người dùng có thể tùy chỉnh [Cài đặt thời gian] [tên gói] [đường dẫn apk] để hiển thị trong danh sách
• chi tiết Hiện ứng dụng: kích thước, thời gian cài đặt, gói, đường apk.
• Mở ứng dụng
• Tìm kiếm trên thị trường
• Tìm kiếm trong trang web bằng tên apk, tên gói, tên ứng dụng
*******************

Nếu chúng ta cấp phép gốc, chúng ta có thể di chuyển nhiều ứng dụng trong một cú nhấp chuột, và có thể di chuyển gần như tất cả các ứng dụng được cài đặt.
Đọc thêm