Bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác nhau bằng Thẻ Số Cá nhân của mình.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
31 thg 10, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Mynaportal APP

Đây là một cửa sổ trực tuyến cho các thủ tục hành chính như nuôi dạy trẻ và chăm sóc trẻ em. Ngoài các ứng dụng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như xác nhận thông tin cá nhân do cơ quan hành chính nắm giữ và thông báo từ cơ quan hành chính.
Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có thẻ Mã số cá nhân hoặc chứng chỉ điện tử cho điện thoại thông minh.

Môi trường hoạt động
Vui lòng kiểm tra các trang web sau đây.
Môi trường hoạt động cho Mynaportal:
https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
Đọc thêm