Một ứng dụng điện thoại thông minh quốc gia cho phép xác minh nhiều danh tính.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 3, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

NAFATH APP

Một ứng dụng cung cấp quyền truy cập trung tâm thống nhất cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bằng cách xác thực danh tính.
Ứng dụng này cung cấp hai sản phẩm chính:
1. Yêu cầu: Là sự chấp thuận các yêu cầu khác nhau như nhập ứng dụng của các bên tích hợp với ứng dụng truy cập và chấp nhận yêu cầu của họ thông qua ứng dụng.
2. Kích hoạt các đặc điểm quan trọng: khả năng xác minh danh tính của các cá nhân thông qua các đặc điểm quan trọng của họ, bằng cách khớp dữ liệu về các đặc điểm quan trọng của một cá nhân với cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Quốc gia.
Đọc thêm