Niko Niko là một ứng dụng theo dõi hạnh phúc cá nhân

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 5, 2018
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500+

App APKs

Niko Niko APP

Niko Niko là từ Nhật Bản cho mặt cười để nó có vẻ phù hợp rằng đây là một ứng dụng để theo dõi hạnh phúc hàng ngày của bạn vào cuối ngày.

Ý tưởng hạnh phúc mà bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của mỗi ngày để đảm bảo bạn có thể dễ dàng sao chép những ngày tốt và tránh những ngày không tốt như vậy bằng cách lựa chọn như thế nào ngày đi và thêm một bình luận xung quanh lý do tại sao bạn chọn một tùy chọn đặc biệt.

Trong tương lai, ứng dụng này sẽ được mở rộng để bao gồm các đội, do đó bạn sẽ có thể xem báo cáo về khoảng cách đội hạnh phúc là trên một cơ sở hàng ngày. Thêm về điều này vào một ngày sau đó.
Đọc thêm