Nimo TV dành cho streamer APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt Nimo TV dành cho streamer APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Nimo TV dành cho streamer.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt Nimo TV dành cho streamer APK trên Android

  1. Nhấn vào Nimo TV dành cho streamer.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm