Ninja Kid Run Free - Fun Games APK

Ninja Kid Run Free - Fun Games

1.1.4

các trò chơi ninja NHẤT trên Android<br><br>★★★★★<br><br>Miễn phí tải ngày hôm nay, FUN đảm bảo

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 9, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

Trò chơi Ninja Kid Run Free - Fun Games

Play the most EXCITING RUNNER game on the Play Store. Be a NINJA for a day and RACE through the city!

- Swipe to ESCAPE from obstacles
- JUMP to avoid blocks
- DUCK to avoid being hit
- SHOOT stars to break objects
- RACE as fast as possible!
- Very EASY CONTROLS (swipe and touch Screen)

Go as far as possible and collect coins to beat your FRIENDS!
Đọc thêm