Noorderportal là nơi làm việc kỹ thuật số để học tập và làm việc tại Noorderpoort.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Noorderportal APP

Noorderportal là nơi học tập và làm việc kỹ thuật số đương đại của Trung tâm đào tạo khu vực Noorderpoort. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại công cụ và thông tin tạo điều kiện học tập và làm việc tại Noorderpoort. Những gì chúng ta thấy quan trọng? Liên lạc với nhau, bạn với các bạn sinh viên của mình, nhưng cũng với bạn với Noorderpoorters hướng dẫn bạn trong suốt thời gian học tập.
Đọc thêm