Lưu tin nhắn thông báo hiển thị được hiển thị trên thanh Thông báo.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
15 thg 1, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Notisave APP

Notisave - lưu thông báo

Các tính năng chính
· Lưu tin nhắn thông báo được hiển thị trên thanh Thông báo
· Giữ cho thanh Thông báo của bạn sạch

Đọc tin nhắn riêng.
Có thể đọc tin nhắn đã xóa từ các ứng dụng.
Có thể đọc mà không "đánh dấu đọc" trên messenger.

Giao diện đơn giản.
Dễ đọc.
Dễ quản lý.
Dễ dàng tìm kiếm.


- Về quyền yêu cầu:
• READ_EXTERNAL_STORAGE: Đọc các tệp phương tiện được đề cập trên thông báo
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Lưu tệp phương tiện nhận được trên thông báo
Đọc thêm