Hệ thống quản lý rừng FITGC Odisha

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
22 thg 4, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

OFMS Mobile APP

Hệ thống Quản lý Rừng Odisha là một ứng dụng được phát triển và duy trì bởi FITGC, Odisha với Trung tâm Ứng dụng Không gian Odisha (ORSAC) được sử dụng để quản lý và giám sát các hoạt động rừng trên toàn bang Odisha.
Đọc thêm