Trò chuyện mở là một công cụ Ai mở dựa trên ChatGpt để tạo nội dung của bất kỳ thứ gì.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 2, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

OPEN CHAT : Open AI , Chat GPT APP

Trò chuyện mở là một công cụ Ai mở dựa trên ChatGpt để tạo nội dung của bất kỳ thứ gì. OpenChat cho phép bạn trò chuyện với một Người biến thế được đào tạo trước. Ứng dụng này được phát triển dựa trên trang web ChatGpt.

Vui vẻ trên đường đi trong khi trò chuyện với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Lưu ý: Người dùng lần đầu sẽ cần tạo tài khoản của họ. Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình.

Xin lưu ý: Ứng dụng này không được liên kết chính thức với OpenAI dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không đại diện cho việc đó.
Đọc thêm