Tải về OX Game APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

Tên@string/app_name APK
Phiên bản1.7 (8)
Cập nhật03 th 03, 2021
Nhà phát triểnmobafactory
IDmobafactory.java_conf.gr.jp.tictactoe
Lượt cài đặt50.000+
Thể loạiTrò chơi, Dạng bảng

Cập nhật - Tính năng mới

bug fix

Trò chơi OX Game

OX Game (Tic Tac Toe) là một trò chơi đơn giản và dễ dàng!<br>Bạn có thể chơi với hai người.

OX Game is a simple and easy game!

OX Game (also known as "Tic-tac-toe" or "Tic Tac Toe" or "Noughts and crosses" or "Xs and Os) is a game for two players, X and O, who take turns making the spaces in a 3x3 grid.
The player who succeeds in placing three of their marks in a horizontal, vertical or diagonal row wins the game.


・free app
・play with two people
Đọc thêm