Thêm phông chữ bởi Kimberly Geswein cho PicSay Pro

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
17 thg 3, 2013
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

PicSay Pro Font Pack - A APP

Đây không phải là một ứng dụng! Bạn có thể sử dụng phông chữ trong gói này với PicSay Pro để thêm văn bản theo kiểu vào ảnh của bạn.

Sau khi cài đặt, hãy mở PicSay Pro và trong Trình chỉnh sửa Tiêu đề, nhấn vào Xem trước hoặc nhấn nút Menu và chọn Phông chữ. Xem ảnh chụp màn hình thứ hai ở trên để được hướng dẫn.

Phông chữ được thiết kế bởi Kimberly Geswein. Miễn phí cho sử dụng cá nhân.
Đọc thêm