PINE – 나의 투자 메이트 APK

PINE – 나의 투자 메이트

1.1.8

Tải về PINE – 나의 투자 메이트 APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênPINE APK
Phiên bản1.1.8 (61)
Cập nhật01 th 12, 2021
Nhà phát triểnHanwha Asset Management Co.Ltd
IDcom.hamc.android.pine
Lượt cài đặt50.000+
Thể loạiỨng dụng, Tài chính

Ứng dụng PINE – 나의 투자 메이트

Một nền tảng đầu tư được tạo bởi Hanwha Asset Management. Người bạn đầu tư của tôi PINE. Gặp gỡ các chuyên gia quỹ gần bạn nhất.

투자가 어렵고 복잡 하시죠? 장기적 안목으로 안정적인 투자를 이끌어주는 PINE 을 만나보세요.
나의 투자메이트 PINE

| 엄선된 펀드만!
수많은 상품과 정보가 있지만 어디에 투자해야 할지 모르는 분들을 위해
상품을 직접 만들고 운용하는 전문가 그룹이 오랜 노하우와 전문성으로
수많은 펀드들 중 꼭 투자해야 하는 상품을 엄선하여 제공 합니다.

| 업계 최저 수준 판매 보수
같은 상품이라도 수수료가 다른 것을 알고 계시나요?
중간 판매사 없이 펀드를 직접 만드는 운용사에서 직접 상품을 제공 하기에 중간 비용도 저렴할 수 밖에 없어요.
(판매 수수료 ZERO, 판매 보수 업계 최저 수준)

| 연결계좌로 투자를 쉽게 빠르게! 천원 부터 소액 투자 가능!
일반 펀드, 연금 펀드도 누구나 쉽고 빠르게 소액 부터 투자를 시작 할 수 있어요.
내가 자주 쓰는 은행 계좌를 연결해 놓으면 다른 앱 실행 필요 없이 5초만에 입출금과 투자 완료!
PINE에서는 투자가 매우 쉽고 편해요.

| 펀드매니저 레터
PINE에서는 내 펀드를 직접 운용하는 펀드 매니저를 만날 수 있어요.
펀드매니저에게 운용 철학과 펀드 이야기를 직접 들어보고 투자를 결정해 보세요!

| 금융을 쉽게! 액기스 콘텐츠
PINE 에서는 투자를 쉽고 재미있게! 해주는 핵심만 모아놓은 액기스 콘텐츠를 제공 해요!
Đọc thêm