Thêm điểm vào cuộc sống của bạn ‘Cửa hàng điểm’

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
9 thg 5, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000+

App APKs

Ứng dụng 포인트샵#

잊고 지내던 카드 포인트로 알뜰한 쇼핑을 즐기며 모바일쿠폰, 생활용품에 이어 반려동물 용품까지 다양한 상품들을 할인된 가격으로 이용해보세요!

▶ 주요 서비스 소개

매월 진행되는 놀라운 할인 이벤트를 만나보세요
인터넷 최저가를 지향하는 1만여개의 생활용품이 가득한 포인트샵
반려동물을 위한 5천여개의 용품
프리미엄회원(브이피 구독형 서비스 이용 고객) 대상 추가 할인 혜택
▶ 브이피 구독형 서비스

현대카드 : 쇼핑케어상품(베이직/프리미엄), 쇼핑케어멤버십
하나카드 : 쇼핑케어멤버십, 뮤직팟
삼성카드 : 쇼핑쿠폰팩, 쇼핑케어상품, 오토멤버스 클럽
KB국민카드 : Wise쇼핑안심서비스
BC카드 : Safe쇼핑, 세이프드라이빙, 다이렉트 오토케어
신한카드 : 스마트생활서비스, 쇼핑플러스, 쇼핑안심서비스, 프리미엄쇼핑안심서비스, 펫케어
롯데카드 : 쇼핑케어
라이프인(Life-in)
▶ 서비스에 필요한 접근 권한에 대해 안내 드립니다.
[선택적 접근권한]
기기 정보 : 이벤트 정보, 할인 상품, 상업적 광고 안내 및 고객응대를 위한 단말기 수집 정보
연락처 : 수신번호 입력시 휴대기기 연락처 정보 전달

▶ 포인트샵 앱 사용시 궁금하거나 불편하신 점은 고객센터로 문의 주시면 빠르게 도움 드리겠습니다.
[고객센터] 1577-3033 (평일 09:00 ~ 18:00)

▶ 사업자 등록번호 : 220-81-89229
▶ 통신판매 신고 번호 : 제 2020-서울중구-1312호
▶ 통신판매업 신고를 받은 기관 이름(시/군/구청) : 서울특별시
----
개발자 연락처 :
사업자 등록 번호 : 220-81-89229
통신판매 신고 번호 : 제 2020-서울중구-1312호
통신판매업 신고를 받은 기관 이름(시/군/구청) : 서울특별시
Đọc thêm