Ứng dụng thực tế Augmented kết hợp thế giới vật lý với thế giới kỹ thuật số.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
11 thg 3, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000+

App APKs

POMP AR APP

Ứng dụng thực tế mở rộng cho phép người dùng truy cập tài liệu tương tác thông qua các tài liệu in trong thế giới thực.
POMP AR kết hợp thế giới vật lý và kỹ thuật số thông qua công nghệ để đạt được sự tương tác lớn hơn giữa hai bên.

www.pomp-ar.com
Đọc thêm