Tôi xinh đẹp hay xấu xí? Miễn phí mặt phân tích vẻ đẹp trong 3 phút!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
16 thg 11, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Pretty Scale APP

Tôi xinh đẹp hay xấu xí? Miễn phí khuôn mặt đẹp phân tích trong 3 phút. Bạn có thể sử dụng hình ảnh hoặc máy ảnh. Đối với kết quả tốt nhất sử dụng một hình ảnh khuôn mặt thẳng.

Chú ý: Xin vui lòng không sử dụng ứng dụng này nếu bạn có lòng tự trọng hay tự tin vấn đề thấp.
Đọc thêm