Nền tảng Qiwa là một nền tảng để trao quyền, bản địa hóa và liên tục kinh doanh.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 12, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Qiwa APP

Nền tảng Qiwa là một nền tảng điện tử cung cấp các dịch vụ và giải pháp của Bộ Nhân lực và Phát triển Xã hội để tăng cường các dịch vụ điện tử cung cấp cho khu vực lao động.
Đọc thêm