Tải về ReacheeE APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

Tênとどけぇぇえ APK
Phiên bản5.6 (26)
Cập nhật21 th 02, 2021
Nhà phát triển(株)面白革命capsule+
IDnet.capsuleplus.ReacheeE
Lượt cài đặt1.000.000+
Thể loạiTrò chơi, Phổ thông

Trò chơi ReacheeE

Bạn đã bao giờ chơi một trò chơi như vậy?<br>Chỉ cần căng ra thanh!

Have you ever played such a game?
Just stretch out the stick!
If I do not keep it, I'm standing in the bottom of the valley

With no shouting-involuntarily-, "Ahhhhhh" mistake!

■ How to Play ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.Push のばす and lengthen a stick.
2.Lift a finger by moderate length.
3.A stick falls.
It is merely right!
Đọc thêm