Ứng dụng cho phép đọc văn bản đã chọn to.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
10 thg 12, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Read aloud APP

Ứng dụng cho phép đọc văn bản đã chọn to.

Bạn đang lái xe? Bạn đang bận rộn cho việc đọc một số bài viết?
Đọc to ứng dụng sẽ giúp bạn.

Chọn văn bản và chọn "Đọc to" từ menu ngữ cảnh.
Văn bản sẽ được đọc trong cửa sổ lớp phủ mở ra.

App là ở alpha bây giờ. Sẽ được hạnh phúc cho bất cứ đề nghị và ý kiến ​​của bạn.
Đọc thêm