reBrawl Legacy APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt reBrawl Legacy APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo reBrawl Legacy.apk vào LDPlayer.

Cài đặt reBrawl Legacy APK trên Android

  1. Nhấn vào reBrawl Legacy.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm