Hãy khoảnh khắc của bạn lãng mạn hơn với điều này ứng dụng theme gọi.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 1, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Romantic Video Ringtone for Incoming Call APP

Romantic Video Ringtone for Incoming Call is application which have all advanced features to change your bored old incoming caller theme with advanced videos incoming caller theme.this application is easy to use and this have no one parts to create any bad moods in your incoming caller theme

We bring something best Romantic Video Ringtone for Incoming Call application to make your mobile phone more stylish with incoming caller theme and that will change your caller theme into amazing romantic videos caller theme.This application have collection of best videos to set as your caller theme.

How to use...?

# Launch this application in your mobile
# Start with enable and disable this application
# Set video caller ID
# Have choice to set vibrate mode on incoming caller theme
# Select one of the best BG
# Select your own wish videos
# Have choice to direct see preview of your caller theme
# Save this application and share it with your friends

Highlights

# Powerful,stable and easy to use
# Low power consumption
# Free application to download
# Working fast
# Preview of your image
# Select one of the best BG in your caller theme
# Fully customization
# This application is simple to use
# Set videos as your incoming caller theme
# Set videos vibrate sound mode
# Enable and disable videos incoming calls
# App have collection of animated romantic videos incoming caller theme
# Save and share this app
Đọc thêm