Samsung NavStar APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Samsung NavStar APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Samsung NavStar.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Samsung NavStar APK trên Android

  1. Nhấn vào Samsung NavStar.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm