A simple and addictive game

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 8, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

Trò chơi Shaker

A simple game in which you can control number of balls. Control the balls using simplest controls, by tilting your device. Most liked by kids. Please share if you like this game.
- Addictive
- Form waves
- Good graphics
Đọc thêm