Một ứng dụng kinda cơ sở dữ liệu Genshin Impact không chính thức

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
15 thg 5, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Shiori for Genshin: Unofficial APP

Một ứng dụng kinda cơ sở dữ liệu Genshin Impact không chính thức

Đặc trưng
* Đồ tạo tác
* Nhân vật
* Vũ khí
* Vật liệu
* Máy tính
Và nhiều hơn nữa sẽ đến

Ứng dụng này không được liên kết với hoặc xác nhận bởi miHoYo. Shiori chỉ là một ứng dụng cơ sở dữ liệu đơn giản cho trò chơi Genshin Impact
Đọc thêm