Shizuku là một ứng dụng mã nguồn mở để phục vụ nhiều ứng dụng yêu cầu root / adb.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
1 thg 4, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

Shizuku APP

Hướng dẫn sử dụng: https://shizuku.rikka.app/guide/setup.html
Mã nguồn và hướng dẫn dành cho nhà phát triển: https://github.com/RikkaApps/Shizuku
Đọc thêm