Signa ° (của Enedis) giúp bạn đánh dấu địa điểm làm việc trên đường dễ dàng hơn.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
27 thg 6, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000+

App APKs

Signa° APP

Signa ° là một ứng dụng dành cho thiết bị di động, do Enedis phát triển, giúp đánh dấu các vị trí xây dựng trên đường dễ dàng hơn. Ứng dụng hướng dẫn người dùng cung cấp cho anh ta các kế hoạch đánh dấu, trong hai hoặc ba lần nhấp, phù hợp với trang web của anh ta. Hình ảnh được lấy từ hướng dẫn mã nguồn mở (hướng dẫn SETRA)
Đọc thêm