Simon App cho phép người dùng thực hiện các chức năng trực tuyến với Simon

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
4 thg 6, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Simon App APP

Sử dụng ứng dụng này cho phép chứng minh ngay lập tức các chi tiết giao hàng và chữ ký để trình Simon. Người dùng có thể nhận được một danh sách các Lô hàng có chứa tất cả các thông tin cho các lô hàng như địa chỉ người nhận và danh sách các nội dung.
 
Nó cho phép một cách để nắm bắt bất kỳ ý kiến ​​cho giao hàng khi hàng đang thiếu, đang bị hư hỏng và cũng ý kiến ​​chung. Nó cũng cho phép hình ảnh được chụp ví dụ tình trạng hàng hóa, vấn đề với quyền truy cập vào trang web, thiết bị xử lý vật liệu không đầy đủ, vv
 
Ngoài ra còn có điều khoản cho việc giao hàng khi ra khỏi phạm vi di động mà sau đó sẽ được tải lên ngay sau khi người dùng nhập vào một khu vực tiếp tân di động.
Đọc thêm