Giám sát phương tiện mọi lúc, mọi nơi

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
17 thg 2, 2022
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Skysoft GPS APP

Skysoft GPS Tracking is an application reserved for the customers use devices giám sát hành trình Skybox of Skysoft
Ứng dụng help you manage the phương tiện one how to easily:

1. Theo SoundTracker fine location of phương tiện tại mọi thời điểm
2. Theo SoundTracker lộ trình đi lại
3. Theo SoundTracker Các điểm dừng đỗ, điểm beyond speeds
4. Theo monitor and manage hành khách bằng camera
5. Theo monitor and manage nhiên liệu bằng cảm biến nhiên liệu
6. Báo cáo hoạt động, nhiên liệu tiêu thụ, km vận hành ..
Đọc thêm