hệ thống ứng dụng SMCS được đặc biệt phát triển cho cơ sở giáo dục

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
5 thg 2, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000+

App APKs

smcs APP

hệ thống ứng dụng SMCS là sản phẩm cốt lõi của chúng tôi đặc biệt phát triển cho cơ sở giáo dục, giúp thu hẹp khoảng cách giữa giáo viên và sinh viên. Trong Giáo dục Dòng chúng tôi cảm thấy rằng trường hiện nay là rất nhiều trước, có thiếu hiểu biết giữa sinh viên và giáo viên, phần mềm của chúng tôi sẽ giúp các giáo viên để thu hẹp mối quan hệ giữa giáo viên, học sinh và người giám hộ. Có thiếu cảm ứng cảm xúc trong môi trường ngày nay giữa giáo viên và sinh viên Như chúng tôi đã từng nhìn thấy trong”GURU SHISHYA PRAMPRA”. Cũng như cha mẹ cũng rất bận rộn, họ không có thời gian để hiểu rằng đòi hỏi chính của chalderns của họ để đưa lên cho họ để làm sáng tương lai của họ là gì, bởi vì Foundation là rất quan trọng cho việc thực hiện xây dựng để hướng dẫn giáo dục là những sinh vật của nền tảng của tương lai sinh viên của họ, vì vậy phần mềm của chúng tôi sẽ giúp theme như một công cụ để làm nền tảng vững chắc. Chúng tôi phát triển phần mềm này trong sự hướng dẫn của giáo viên giàu kinh nghiệm và quản lý
Đọc thêm