Soft Keys - Home Back Button APK

Soft Keys - Home Back Button

4.0

Đừng lo lắng rằng các nút bị phá vỡ, nhà phát triển anh trai là đây: D

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
9 thg 8, 2017
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Ứng dụng Soft Keys - Home Back Button

New Version Released !
Soft Keys 2 - Home Back Button
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogusumit.softkeys2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activate the on-screen keys, enjoy it! Don't need root.

This app uses Accessibility services.

source codes : https://github.com/dogusumit/SoftKeys-HomeBackButton

How to use ?
- open app, enable permissions if asked
- set location, size ...
- click "Settings-Accessibility" button
- find "Soft Keys - Home Back Button" and enable it
Đọc thêm