Phiên dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Ả Rập và từ tiếng Ả Rập sang tiếng Tây Ban Nha.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Spanish Arabic Translator APP

Ứng dụng này có thể dịch các từ và văn bản từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Ả Rập và từ tiếng Ả Rập sang tiếng Tây Ban Nha.
Một ứng dụng cho các bản dịch dễ dàng và nhanh chóng, có thể được sử dụng như một từ điển.
Nếu bạn là sinh viên, khách du lịch hoặc khách du lịch, nó sẽ giúp bạn học ngôn ngữ!

Trình dịch này chứa các tính năng sau:
- Dịch từ và câu
- Dịch từ khay nhớ tạm
- Giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng
- Tìm kiếm tức thì
Đọc thêm