Sức khỏe Du lịch Tây Ban Nha: Điền vào Mẫu Y tế bắt buộc của bạn để đi du lịch đến Tây Ban Nha.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 5, 2022
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Ứng dụng SpTH

Spanish Government has declared as mandatory to fill in a health form before travelling to Spain, and use the QR code linked to this form to travel to Spain, and show it when you arrive at any Spanish airport. This app:
* Fill in your health form
* Get your QR code, 48 hours before your date of arrival to Spain
* Manage your QR & show it when you arrive at the airport control
Everybody travelling to Spain, from any country, has to fill in the form and get the QR. Each form is personal and non-transferable, and it is valid for the linked trip.
Đọc thêm