Dịch vụ an sinh xã hội thông qua ứng dụng di động cho công ty bảo hiểm.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 5, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

SSO Connect Mobile APP

Dịch vụ an sinh xã hội thông qua ứng dụng di động cho công ty bảo hiểm. Bạn có thể đăng ký để sử dụng các ứng dụng của Apple trên Web. Và trên các chức năng ứng dụng di động. Các công ty bảo hiểm có thể yêu cầu và kiểm tra thông tin của họ dưới đây.
- Kiểm tra BỆNH VIỆN
- Xác định số tiền của tuổi già
- Kiểm tra quỹ.
- Xác định số lượng Nha Khoa.
- Sự thay đổi hàng năm trong bệnh viện
Và cung cấp dịch vụ công cộng phải tuân theo trong tương lai.

Kể từ khi xe hoạt động trên Android 5.0 trở lên.
Đọc thêm