Đặt hình nền video tuyệt đẹp trên desktop điện thoại của bạn

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
9 thg 12, 2017
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Starry sky Video Wallpapers Engine APP

Starry sky Video Wallpaper Engine enables you to use video wallpapers on your Phone desktop and lock screen。It's not greedy at all. It takes only a little bit of RAM on the phone, and a little CPU on the desktop. Creative workshop is all 1080p resources, because she is the pursuit of the quality of the video, so that there may be a little less quantity, but will slowly rise more!
Đọc thêm