Ứng dụng dễ thương có đầy đủ hình dán trái tim nhỏ để gửi trên chat whatsapp

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
9 thg 2, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Figurinhas: Amor Namorados APP

WhatsApp bức tượng nhỏ về tình yêu, trái tim, tôi yêu bạn, tuyên bố và ngày lễ tình nhân, Đam mê và trong phiên bản này có sẵn 12 gói với trung bình 340 bức tượng nhỏ.

Danh sách các gói bao gồm:
- Trái tim và trái tim nhỏ
- Dành cho các cặp vợ chồng
- tôi yêu bạn cụm từ
- Tuyên ngôn của tình yêu
- Cụm từ tình yêu
- Hoa

Thêm thông tin: https://stickers.pw
Đọc thêm