Super Digital Compass Pro là la bàn kỹ thuật số cực kỳ đẹp.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
4 thg 4, 2019
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Super Digital Compass Pro APP

Super Digital Compass Pro is real compass! It shows device real-time orientation to magnetic fields.

FEATURES:
• Latitude, longitude and address
• Full-screen map
• True heading and magnetic heading
• Magnetic strength
• Slope level meter
• Sensor status
• Shows device real-time orientation to magnetic fields
• Ability to switch between true and magnetic North
• Ability to switch between mph, feet units and kmh, meter units

Thanks for DOWNLOAD ME NOW!!!
Đọc thêm