Thông qua ứng dụng này, bạn có thể nghe Surah Yaseen với Urdu Tarjuma trong Audio mp3

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 6, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10+

App APKs

Surah Yaseen with Urdu Translation MP3 APP

This App Provide You surah Yaseen with Urdu translation mp3 via this App you can Listen Surah Yaseen with Audio mp3 & with Urdu Tarjuma or Translation this is Specific for Only Muslim Community because All Content is Taken from Holy Quran which is Also islamic Book this App also Have many Features via this App you can Easily Translate Surah Yaseen to Urdu Tarjuma and you can also Listen surah yaseen with Urdu translation mp3 with Audio & Easy Reading
Đọc thêm