Syobon hành động với một twist trực tuyến.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 10, 2014
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Syobon Action Online GAME

Kỷ niệm tải 10k với một bản cập nhật mới. D-Pad đã được cập nhật dựa trên thông tin phản hồi của bạn. Gamer các thẻ đã được thêm vào và loại bỏ lỗi.

Dựa trên dự án mở Syobon hành động.
http://opensyobon.sourceforge.net/
Đọc thêm