Nhấn vào màn hình, trả lại quỷ và tránh đường ống!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
15 thg 2, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Tap the Devil GAME

Tap the Devil là một trò chơi điện tử trong đó bạn giúp một con quỷ nhỏ bực mình lang thang trên vùng núi hoang vu bất tận. Tránh các đường ống và không rơi!

Tap the Devil vẫn đang trong giai đoạn sản xuất - theo thời gian, các tính năng bổ sung sẽ xuất hiện.

Hãy vui vẻ!
Đọc thêm