tCalendarWidget hiển thị ngày của ngày hôm nay trên màn hình chủ.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 5, 2011
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

tCalendarWidget APP

Recommended OS : Android OS 1.6 or later

tCalendarWidget displays a today's date on the home screen.
This icon's date is changed every day.
tCalendarWidget is a AppWidget application supported by Android OS 1.5 (cupcake).

http://www.taosoftware.co.jp/en/android/calendarwidget/
Đọc thêm