Ứng dụng là một phần của hệ thống CRM để xử lý và quản lý các phiếu vận hành.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
31 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50+

TCRM App APP

Ứng dụng TCRM là một phần của hệ thống CRM cho phép người dùng tiếp nhận, xử lý và quản lý các vé đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Ứng dụng cung cấp các tính năng sau:
- Đăng nhập tài khoản
- Danh sách vé
- Những việc cần làm
- Danh sách khách hàng
Đọc thêm