Hãy sẵn sàng cho một số niềm vui tìm từ trong Text Twist 2!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 4, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Trò chơi Text Twist 2

Chúng ta hãy biến! Hãy sẵn sàng cho niềm vui tìm từ trong Text Twist 2! Nhìn vào các chữ cái hỗn hợp và tìm tất cả các kết hợp từ. Bạn cần ít nhất một từ sáu chữ cái để chuyển sang vòng tiếp theo. Sử dụng nút Xoay để sắp xếp lại các chữ cái và tìm thêm kết hợp. Kiểm tra kỹ năng từ vựng của bạn và cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt.

Bạn có thể giành được bao nhiêu vòng?

Hãy sẵn sàng cho sự chơi chữ tốt nhất.
Đọc thêm