TextNow APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt TextNow APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo TextNow.apk vào LDPlayer.

Cài đặt TextNow APK trên Android

  1. Nhấn vào TextNow.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm