Theme for Oppo Realme 2 / Realme 2 pro APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Theme for Oppo Realme 2 / Realme 2 pro APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Theme for Oppo Realme 2 / Realme 2 pro.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Theme for Oppo Realme 2 / Realme 2 pro APK trên Android

  1. Nhấn vào Theme for Oppo Realme 2 / Realme 2 pro.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm