Time Bomb Broken Screen Prank APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Time Bomb Broken Screen Prank APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Time Bomb Broken Screen Prank.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Time Bomb Broken Screen Prank APK trên Android

  1. Nhấn vào Time Bomb Broken Screen Prank.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm