Tạo danh sách việc cần làm với các nhiệm vụ hoặc viết ghi chú, ưu tiên và sau đó thực hiện hành động

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 1, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Todo APP

Ứng dụng giúp bạn tạo danh sách việc cần làm với các nhiệm vụ hoặc chỉ viết ghi chú. Tạo danh sách với các nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ và sau đó thực hiện hành động. Có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục và cũng có thể đặt thời hạn. Bạn cũng có thể sao chép và di chuyển các tác vụ. Và vâng,
Đọc thêm